SKEFs tidning SKEF NEWS utkommer med fyra nummer per år och distribueras i tryckt format till över 4 500 företag. Vill du ha SKEF News i din brevlåda kostnadsfritt så fyll i dina kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Vi berättar om dig
Använd SKEF NEWS för att informera om nya produkter, personnytt eller dina affärer. Vi letar ständigt efter spännande produkter, lyckade affärer och kundcase som vi kan skriva om i tidningen.  Det lönar sig att tipsa redaktionen och det kostar dig inget!

Billigare än Posten
Ett tryckt produktblad, broschyr eller katalog är värdelös om den inte hamnar i händerna på rätt målgrupp. Tillsammans med SKEF NEWS kan du distribuera dina trycksaker till en intressant målgrupp långt under portokostnaden för ett eget utskick.

Prisexempel bilaga: Endast 3 kr/st att distribuera en fyrsidig A4.

Annonsera?
Genom SKEF NEWS når du tusentals beslutsfattare och professionella användare av radio, telefoni och trådlös kommunikation bland annat inom räddningstjänst, bevakning, transport, taxi, energi, bygg och kommunal förvaltning. Din annons syns i en fräsch och redaktionellt genomarbetad produkt med lång livslängd. Den distribuerade upplagan ökar för varje nummer och är för närvarande ca 4 700 exemplar. För annonsprislista, läs vidare under fliken annonspriser. En annons kostar från 375 kr för en 1/10 och endast 3 000 kr för en kvartssida. Kan det bli billigare? SKEF-medlemmar har desstuom 10% rabatt på prislistan vid helårsbokning (gäller ej ”kreditkorts”-annonser)!

För mer information:
Kontakta Anders Edström Frejman
skefnews@skef.se, 0705-898380