Årsavgifter 2024 Medlemsavgift                       1020:-  ej avdragsgill, ej moms Samt: Serviceavgift                        1 680,-     0-1   anställda 2 160:-     2-4   anställda 2 880:-     5-10 anställda 3 600:-   11-15 anställda 4 200:-   16-20 anställda 4 800:-   25-30 anställda 5 400:-   fler än 30 anställda Associerad medlem             1020:- medlemsavgift, 600:- serviceavgift Hedersmedlem                       0:- medlemsavgift, 0:- serviceavgift Personligt medlemskap         100:- medlemsavgift, 0 :- serviceavgift Provmedlemskap beviljat under första halvåret Provmedlemskap beviljat under första halvåret betalar 150:-/månad. Provmedlemskapet övergår till fast medlemskap automatiskt vid närmaste årsskifte efter styrelsens godkännande. Provmedlemskap beviljat under andra halvåret Provmedlemskap beviljat under andra halvåret betalar 150:-/månad under första och andra kalenderåret. Provmedlemskapet övergår till fast medlemskap automatiskt vid andra årsskiftet efter styrelsens godkännande. Utträdesregler Utträde kan ske tidigast den 31/12 efter skriftlig begäran som måste vara kansliet tillhanda före september månads utgång. Övrigt Undertecknad inträdesansökan är bindande. Inbetald avgift återbetalas ej. Angiven kontaktperson anses behörig att beställa annonsering i CCS News, anmäla till kurser, konferenser och andra möten samt i övrigt företräda medlemsföretaget.