Årsavgifter 2020


Medlemsavgift                       850:-  ej avdragsgill, ej moms

Samt:

Serviceavgift                       1 400,-    0-1   anställda

                                          1 800:-   2-4  anställda

                                          2 400:-   5-10 anställda

                                          3 000:-  11-15 anställda

                                          3 500:-  16-20 anställda

                                          4 000:-  25-30 anställda

                                          4 500:-  fler än 30 anställda


Associerad medlem             850:- medlemsavgift, 500:- serviceavgift


Hedersmedlem                       0:- medlemsavgift, 0:- serviceavgift


Personligt medlemskap         100:- medlemsavgift, 0 :- serviceavgift


Provmedlemskap beviljat under första halvåret


Provmedlemskap beviljat under första halvåret betalar 125:-/månad. Provmedlemskapet övergår

till fast medlemskap automatiskt vid närmaste årsskifte efter styrelsens godkännande.


Provmedlemskap beviljat under andra halvåret


Provmedlemskap beviljat under andra halvåret betalar 125:-/månad under första och andra

kalenderåret. Provmedlemskapet övergår till fast medlemskap automatiskt vid andra årsskiftet

efter styrelsens godkännande.


Utträdesregler


Utträde kan ske tidigast den 31/12 efter skriftlig begäran som måste vara SKEF kansliet tillhanda

före september månads utgång.


Övrigt


Undertecknad inträdesansökan är bindande.


Inbetald avgift återbetalas ej.


Angiven kontaktperson anses behörig att beställa annonsering i SKEF News, anmäla till kurser, konferenser och andra möten samt i övrigt företräda medlemsföretaget.