ccs NEWS

CCS ger ut tidningen CCS News . Där kan du hitta allt från nya produkter till intressanta texter från våra medlemmar.

UTBILDNINGAR

CCS har interna utbildningar för medlemmar men också samarbeten som ger tillgång till förmånliga utbildningar.

SAMARBETEN

Våra medlemmar har stor vana att jobba tillsammans för att erbjuda unika lösningar till gemensamma slutkunder.

leder utvecklingen

CCS och våra medlemmar är absolut ledande i utvecklingen av nästa generations teknik inom alla typer av kommunikation.

Om oss

Critical Communication Sweden startades 1983

Föreingen startades under namnet SKEF – Sveriges Kommunikationselektronik Företagare Förening. I samband med föreningens 40 års jubileum under 2023 pågår ett namnbyte till Critical Communication Sweden för att ge föreningen bästa förutsättningarna för att möta framtiden.

Varför anlita våra medlemsföretag?

Hos våra medlemmar hittar du ett unikt nätverk av spetskompetens som gör att du som kund kan få en komplett lösning utan tekniska begränsningar. Välj ett anslutet företag när du vill vara säker på att få det bästa från val av produkt, installation och service. Våra medlemmar gör sitt yttersta för att du skall vara nöjd med din investering i många år.

Lång erfarenhet

Tillsammans har våra medlemsföretag hundratals års erfarenhet av kritisk kommunikation.

Träffa oss

Träffa CCS medlemmar och berätta för oss vad du behöver så hittar vi lösningen. Vi finns på de mässor och temadagar.

Referenser

Många års erfarenhet ger tunga referenser. Våra medlemmar levererar till myndigheter och privata aktörer i många brancher.

Vår väg framåt

CCS arbete för medlemmarna

Under 2020 påbörjades ett långsiktigt arbete att förtydliga fokuset för föreningen när det gäller kritisk kommunikation.

Styrelsens arbete

Styrelsen jobbar långsiktigt med att tillsammans med medlemmarna sprida kunskap och bygga affärer i den nya tekniken.

Mässor

CCS arrangerar gemensam monter för medlemsföretagen på flera stora mässor.
Nästa mässa är Critical Communications World i Helsingfors 2023.

Årsmöte och höstmöte

Varje vår arrangeras årsmöte och på hösten ett höstmöte där alla medlemmar är inbjudna.

Medlemsförmåner

Föreningen har gruppavtal för bland annat lägre pris på drivmedel och utbildningar.

Arbetet för en tryggare framtid

CCS arbete för kritisk kommunikation

CCS och medlemsföretagen jobbar för ett tryggare samhälle. Tillsammans bygger vi kommunikation för de som upprätthåller samhällets grundfunktioner.

Remissinstans

Föreningen är remissinstans för bland annat PTS men också för andra myndigheter.

Utbildning

Vi utbildar användare och superanvändare i hantering av kommunikationsutrustning.

Utveckling

Tillsammans med medlemmarna kravställer vi mot leverantörer och tillverkare.

Eftermarknad

Arbetet slutar inte vid leveransen. Systemen från våra medlemmar supporteras genom hela sin livslängd.

Vill ditt företag också bli medlem?