CCS News utkommer med fyra nummer per år och distribueras i tryckt format till över 4 500 företag. Vill du ha CCS News i din brevlåda kostnadsfritt så kan du kontakta ccsnews@criticalcommunication.se. CCS News hette tidigare SKEF News.

CCS News 2023

Nr 4: https://issuu.com/skef/docs/ccs_news_2023-4_-dr_nare_i_gazas_tunnlar-_112app

Nr 3: https://issuu.com/skef/docs/ccs_news_3-2023_-lalehinget_rakel_g2-_5g_i_po

Nr 2: https://issuu.com/skef/docs/ccs_news_2-2023_-_till_webben

Nr 1: https://issuu.com/skef/docs/ccs_news_1-2023_poc_p_dagab_-iot_trender-_eus_n

Vill du läsa äldre nummer av SKEF News eller CCS News? Alla nummer från nr 3 2010 finns här: https://issuu.com/skef

Billigare än Posten
Ett tryckt produktblad, broschyr eller katalog är värdelös om den inte hamnar i händerna på rätt målgrupp. Tillsammans med CCS NEWS kan du distribuera dina trycksaker till en intressant målgrupp långt under portokostnaden för ett eget utskick.

Prisexempel bilaga: Endast 3 kr/st att distribuera en fyrsidig A4.

Annonsera?
Genom CCS NEWS når du tusentals beslutsfattare och professionella användare av radio, telefoni och trådlös kommunikation bland annat inom räddningstjänst, bevakning, transport, taxi, energi, bygg och kommunal förvaltning. Din annons syns i en fräsch och redaktionellt genomarbetad produkt med lång livslängd. Den distribuerade upplagan ökar för varje nummer och är för närvarande ca 4 700 exemplar. För annonsprislista, läs vidare under fliken annonspriser. En annons kostar från 375 kr för en 1/10 och endast 3 000 kr för en kvartssida. Kan det bli billigare? CCS-medlemmar har dessutom 10% rabatt på prislistan vid helårsbokning (gäller ej ”kreditkorts”-annonser)!

För mer information:
Kontakta Anders Edström Frejman
ccsnews@criticalcommunication.se 0705-898380