CRITICAL COMMUNICATION SWEDEN, CCS (org.nr: 812800-9787) sparar följande personuppgifter

Medlemsnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress

Medlemmarnas uppgifter sparas i Excel och skyddas av lösenord. Endast styrelsens medlemmar har tillgång till medlems sparade uppgifter. CCS spar uppgifterna så länge företaget är medlem + 1 år, vi arkiverar också vissa personuppgifter i anmälningslistor så länge dessa är aktuella och annan dokumentation från föreningens verksamhet.

CCS säljer/delger aldrig personuppgifter till tredje part.

Utöver ovan angivna uppgifter så finns foton tagna vid möten och som publicerats i tidningen, på hemsida och Facebook av medlemmar.

CCS för företagets och medlemmens uppgifter (ej personnummer) inom ramen för klubbens verksamhet. Exempel där medlemmars uppgifter används är för att

Hantera ett medlemsregister
Hantera medlemsavgifter
För att kunna kommunicera med medlemmarna.

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar och så vidare). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga. När du fyller i ett kontaktformulär på vår hemsida kontrolleras data via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost, ReCaptcha.

CCSs personuppgiftsbehandling är nödvändig för berättigade intressen att klubbkansliet skall hålla för medlemmar en god servicenivå. Har ni frågor om hur vi lagrar information och vad som finns lagrat om er kontakta oss på: kansli@criticalcommunication.se.